Zo kijk ik ernaar

In een steeds sneller veranderende wereld krijgen we vaker en vaker te maken met tegenslagen….of beleven we dit slechts zo? Al op jonge leeftijd worden er eisen gesteld door ouders, familie, vriendjes, school, werkgever, opdrachtgevers, de overheid, etc. Dit is altijd al zo geweest en zal ook nog wel even zo doorgaan. Hoe je hiermee omgaat is bepalend voor de manier waarop je door het leven gaat. Is je glas halfleeg of halfvol? Je kunt immers een ander niet veranderen, hoe je met de ander omgaat of naar de situatie kijkt wel!

Vertrekpunt voor mij is: Je krijgt niet meer op je bord dan je aan kan. Dat het soms niet even goed te overzien is, dat kan. Dat je soms het gevoel hebt niet te weten hoe je verandering teweeg kan brengen, zou zomaar kunnen. Onthoud dan goed: Als een ander het kan, kan ik het ook leren. 

Hoe bijzonder het wellicht klinkt, achter ieder gedrag schuilt een positieve intentie! De kunst is om te zoeken naar die wat positieve intentie dan is. Het gedrag dat je vertoont heeft een reden, doel of achterliggende gedachte. Wanneer je dit weet is het de kunst om je intentie intact te houden en je gedrag aan te passen zodat het vanuit de oogpunten gedrag, gevoel en gedachten weer klopt.

De kijk op je omgeving, of dit nu thuis is of wellicht de hele wereld, wordt door iedereen anders waargenomen. De kaart is niet het gebied betekent: iedereen kijkt met eigen ogen de wereld in en ziet, hoort en voelt door eigen filters.

Uit eigen ervaring weet ik wat het is om veranderingsprocessen door te maken. Hierin is een veilige omgeving van groot belang! Respect voor het wereldmodel van de ander, integriteit, vertrouwen en absolute geheimhouding van alles dat mij wordt toevertrouwd zijn voor mij absoluut vanzelfsprekend!

Ik wil graag de coach of gids zijn die je helpt nieuwe stappen op jouw eigen pad te zetten of om je te helpen jouw eigen pad aan te leggen. Pas als je weet wat je doel is zal de weg er naartoe zich openbaren.